Read more about the article THỊ TRƯỜNG “RÃ XÁC” MÁY BAY HIỆN NAY NHƯ THẾ NÀO TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19?
Aircraft Plane Boarding Passengers In Airport Terminal. Aircraft

How is the market "clear" of the current aircraft in the COVID-19 pandemic?

Những công ty tháo dỡ, buôn bán bộ phận máy bay đang nhìn thấy cơ hội khi nhiều hãng hàng không tăng tốc thải loại phi cơ vì Covid-19. Covid-19…

Continue ReadingHow is the market "clear" of the current aircraft in the COVID-19 pandemic?