News

News

How is the market "clear" of the current aircraft in the COVID-19 pandemic?

The dismantling and trading of aircraft parts companies are seeing opportunities as many airlines accelerate their disposal of aircraft because of the Covid-19.

Covid-19 puts many aircraft in the world off the shelf and some airlines decide to "retire" early to save money. This makes the market of dismantling and buying and selling aircraft parts busier.

The head of commercial aerospace company GA Telesis (USA) said that there were 5 airlines ordering the company to dismantle the aircraft. Across the border, Aerocycle (Canada) was bidding for the first time to buy ground planes to dismantle and resell parts, instead of just recycling the planes in batches as before from carriers.

The fates of stowed planes around the world are being closely watched by companies that sell used aviation materials. A report from consultant Oliver Wyman predicts a "tsunami of demand" for such parts, as airlines seek to reduce costs.

Airlines look for second-hand parts from retired planes, to younger planes that are under heavy maintenance. That allows them to save on maintenance and repair costs and Naveo Consultancy estimates a $ 50 billion scale.

However, airlines are still avoiding selling planes at a loss, despite pressure from some bargain hunters. There are many low-priced deals that are still being accepted.

Companies like Florida-based International Aircraft Associates (IAA) are tracking airlines and lessors who want to cut losses by the end of the year and decide to "disintegrate" them to sell parts. “If they do that, that's when people like us want to be ready,” said IAA President Mitch Weinberg.

However, the excitement of this market also brings with it worries. An industry executive said he avoided buying old parts out of fear they would continue to decline if too many planes were dismantled. "I think we will see a quick drop in prices," commented the CEO.

Theo công ty dữ liệu Cirium, số lượng máy bay bị tháo dỡ để lấy các bộ phận hoặc phế liệu có thể tăng gấp đôi, lên 1.000 chiếc mỗi năm cho đến năm 2023, tăng từ khoảng 400 lên 500 chiếc mỗi năm kể từ năm 2016.

Naveo Consultancy ước tính 60% đội tàu bay chở hành khách và hàng hóa toàn cầu đang hoạt động. Năm nay, Naveo dự kiến 2.000 máy bay sẽ nghỉ hưu, hoặc đậu một chỗ và không hoạt động trở lại, tăng so với 680 máy bay vào năm 2019. Nhưng những máy bay đó sẽ không được tháo dỡ ngay lập tức, vì một số hãng chờ đợi thị trường cải thiện, theo CEO Richard Brown.

Thật vậy, Air Salvage International (Anh), thường tháo dỡ từ 40 đến 50 máy bay mỗi năm, hiện trữ nhiều máy bay cũ mà không có người mua các bộ phận kể từ khi đại dịch bùng phát. Trước đây, cứ “có hàng” là Air Salvage lại có khách hỏi mua, nhất là nhu cầu đối với động cơ.

Dự kiến đại dịch khiến số lượng hành khách năm 2020 giảm 55%, khiến các máy bay cũ phải nghỉ hưu sớm. British Airways còn quyết định thải loại cả dòng B747. Một số trong đội bay đó được chuyển đến kho của Air Salvage.

Ít máy bay hai lối đi bay quốc tế hơn đồng nghĩa với nhu cầu về các bộ phận của chúng ít hơn, ngoại trừ một số máy bay được sử dụng để vận chuyển hàng hóa. Nhà sáng lập Gregory cho biết Air Salvage đã được một công ty cho thuê máy bay đặt dịch vụ tháo dỡ một số chiếc A380. Nhưng vấn đề là, Naveo cho cho biết chỉ có khoảng 5% loại máy bay này vẫn còn hoạt động nên nhu cầu mua linh kiện, phụ tùng “rã” ra từ chúng sẽ rất ít.

Trong khi đó, các hãng hàng không đang tìm kiếm bộ phận qua sử dụng của máy bay thân hẹp, vì khoảng 64% loại máy bay một lối đi đó đang hoạt động, dùng để bay các tuyến nội địa. James Benfield, Chuyên gia tại Baird Capital, dự kiến nhu cầu về dịch vụ tháo lắp đối với máy bay B737 và A320 một lối đi sẽ tăng lên.

However, the excitement of this market also brings with it worries. An industry executive said he avoided buying old parts out of fear they would continue to decline if too many planes were dismantled. "I think we will see a quick drop in prices," commented the CEO.

oMNwORWnVauTaJH5vZoH1Yj6BeGknDhMruWoFy6gMu2kskNxVLtvfMA5zRQKUeCkJeQx6tQenUGjqQ8TQt4UmC3yNLP8dLg7UcKquJiBY79Ojs9u0V9aBCP

Nguồn: Báo vnexpress.net

Contact

Let us know your project